FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

İkinci Dönem Kekemeliğin Tedavisi

İkinci dönem diye adlandırılan türden kekemelik olgularının tedavisinde değişik yöntemlerde kullanılmaktadır.

Tedavinin Amacı: Kekemeliğin sağaltımında amaç saptama oldukça önemli görülmektedir. Bazıları amacı bir ya da iki genel başlık altında toplayarak saptamayı yeğ tutarken, bazıları da ayrıntılı ve kesin amaç saptamadan yana görünmektedir. Çağdaş konuşma tedavisinde kekemelik için saptanan değişik amaçlar şöyle görünmektedir:

a) Bireyin genel güvenini ve moralini geliştirmek;

b) Durumsal ve sessel kaygısını azaltmak;

c) Kalıplaşmış kekemelik tepkilerini zayıflatmak;

ç) Kekemeliği pekiştirici etkileri azaltmak;

d) Boşalma eşiğini geliştirmek;

e) Mevcut akıcılığı geliştirmek.

Genel amaç yerine böylesi özelleştirilmiş amaçlar saptamak hem tedavi etkinliklerini planlamada hem değerlendirme yapmada kolaylık sağlar.

Yukarıdakine benzer amaçlar dikkate alındığında, yapılacak tedavi çalışmaları iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri kekemeliğin belirtilerini ortadan kaldırma, diğeri psikolojik iyileşmedir.