FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

İKİNCİ DÖNEM KEKEMELİĞİ

 

Bu dönem kekemeliğinde, duraksama, tutulma, yineleme ve uzatmalardan başka, birtakım yüz el, kol ve vücut devinmelerinin eklenmesiyle konuşma daha çok “NASIL” a dikkat çeker hale gelir.

1. Bu dönem kekemeliğinde, duraksama, tutulma, yineleme ve uzatmalardan başka, birtakım yüz el, kol ve vücut devinmelerinin eklenmesiyle konuşma daha çok “NASIL” a dikkat çeker hale gelir.

2. Ayrıca konuşan da ne söyleyeceğinden daha çok nasıl söyleyeceğine dikkat eder hale gelmiştir.

3. Bu dönemde artık kekeme, konuşmaya başlarsa nerede kekeleyeceğini düşünen, kekelemekten kurtulmayan bir konuşmacı haline gelmiştir.

4. Bu dönem kekemeliğinde konuşmanın akıcılığının dışında, yukarıda da değinildiği gibi birtakım görsel belirtiler de ortaya çıkar. Konuşma sırasında burun deliklerinin fazla açılması, dudakların çarpılması ya da sağa sola doğru devinmesi, göz kırpmalar, boyun kaslarında gerilmeler, kol ve ellerin gerilmesi, ayakların tekmelenmesi, karın kaslarının fazla devinmesi gibi durumlar belirgin hale gelir.